Gratis verzending vanaf €75

Voor 15.00 uur besteld levering 1 – 2 werkdagen

Cadeau vanaf € 99

 

PRIVACYVERKLARING VAN BEAUTY CENTER TIEL

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beauty Center Tiel verwerkt van haar (potentiële) klanten.

Indien u klant wordt van Beauty Center Tiel, of om een andere reden persoonsgegevens aan Beauty Center Tiel verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Beauty Center Tiel, Mw. I. Demirel, Sint Agnietenstraat 7, 4001 NB te Tiel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70197075.

Bereikbaar via 06-112 641 56 of info@beautycentertiel.nl .

Welke gegevens verwerkt Beauty Center Tiel en voor welk doel

2.1     De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 1. a) voor – en achternaam, geslacht
 2. b) geboortedatum
 3. c) adresgegevens
 4. d) telefoonnummer
 5. e) mailadres
 6. f) eventuele gezondheidsgegevens d.m.v. anamneseformulier / intakeformulier
 7. g) voor – en na foto’s gezichtsbehandelingen

2.2     Beauty Center Tiel verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. a) naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken zoals afspraak bevestiging en de eventuele wijziging of annulering daarvan
 2. b) naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten, activiteiten en acties van Beauty Center Tiel
 3. c) gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren
 4. d) voor- en na foto’s van het gezicht, huid en of wenkbrauwen en wimpers worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s worden alleen gedeeld op Social Media na uw toestemming te hebben gekregen.

E-mail berichtgeving:

Beauty Center Tiel gebruikt uw naam en e-mailadres om haar nieuwsbrief met informatie over diensten, producten, activiteiten zoals agenda, acties en andere interessante informatie te mailen.

Bewaartermijn

Beauty Center Tiel verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Beauty Center Tiel passend technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Beauty Center Tiel gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de eigenaresse van Beauty Center Tiel kunt u schriftelijk/ per e-mail een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Beauty Center Tiel zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover schriftelijk / per e-mail informeren.

5.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens schriftelijk / per e-mail contact opnemen met de eigenaresse.

5.3     Indien u klachten heeft over de wijze waarop Beauty Center Tiel uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Beauty Center Tiel via info@beautycentertiel.nl .

Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.

Wij adviseren u om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.

Back to top
Dit is van de cadeaubonnen: